Logo

Wołowskie obrazki ze stanu wojny
polsko-jaruzelskiej 1981-1989


Książki


Czasopisma


Oładki


Klienci


Linki


Powrót

Chcieliśmy żyć w wolności i dobrobycie, nie zaś być trybikami w so-wieckiej machinie sprawowania władzy nad światem. Gdy w 1980 roku udało nam się stworzyć Nadzieję, przeraziło to rządzących i ich mocodawców. Wypowiedzieli nam wojnę.

Wiemy wiele o oporze w dużych ośrodkach miejskich, o masowych strajkach i protestach, spektakularnych walkach ulicznych, na ogół jednak nie znamy przebiegu stanu wojennego w małych miastach i na wsi. Perspektywa, z której oglądamy tę wojnę w niniejszej książce, jest wyjątkowa. Pokazano tu mieszkańców Wołowa, małego miasta, którzy wzięli udział w rozgrywającej się wal-ce o Polskę. Ryzykowali w sumie znacznie więcej niż działacze z wielkich miast. Tu przecież każdy zna każdego i wszyscy wiedzą wszystko o wszyst-kich. To w dużym stopniu ograniczało zakres ich możliwości. Podjęli jednak działalność, bo byli wierni Solidarności. Nie chcieli pozostać obojętni, gdy próbowano wdeptać w błoto obudzoną przez nią Nadzieję.

Autorami większości tekstów są Stanisław Ryczek i Andrzej Manasterski, aktywni uczestnicy wydarzeń sprzed lat.


Okładka

Wołowskie obrazki ze stanu wojny polsko-jaruzelskiej 1981-1989. „Lena”, Wrocław 2017, 195 s., format A5 (21x14,8 cm), ilustracje, oprawa miękka,
ISBN 978-83-64195-39-6

Zamówienia można składać:
Gmina Wołów, tel. 71 319 13 33
e-mail: rafal.borzynski@wolow.pl

Słowa kluczowe: Wołów, historia XX w., stan wojenny, Solidarność, Solidarność Walcząca, Służba Bezpieczeństwa, Feniks, Stanisław Ryczek, Andrzej Manasterski

Przykładowa rozkładówka


Poradnik dla autorów                                                         Napisz maila
 

 

Wydawnictwo „Lena”

ul. Pasteura 15a-20

50-367 Wrocław

tel. 603 96 46 39

konto: Santander,
Nr 43 1090 2473 0000 0001 1316 9296

e-mail: info@wydawnictwo-lena.pl

NIP 898-103-02-80

Regon 930760975