Logo

Żołnierze i kombatanci
Zrzeszenia WiN

Mieczysław Huchla


Książki


Czasopisma


Oładki


Klienci


Linki


Powrót

To książka niezwykła – kompendium wiedzy na temat Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Tak obszernego dzieła ukazującego w jednym tomie dzieje WiN-u, od powstania aż po dzień dzisiejszy, nie było dotychczas na rynku wydawniczym.

Olbrzymia praca, wykonana przez autora, gen. Mieczysława Huchlę przy opracowywaniu dokumentów przechowywanych w archiwach polskich i zagranicznych, często trudno czytelnych (czy wręcz zaszyfrowanych!), zaowocowała zbiorem, którego pominąć nie może żaden historyk ani pasjonat historii zajmujący się dziejami Polski ostatnich dekad.

Wokół WiN komunistyczna propaganda ogniskowała przez wiele lat szczególnie zajadłą akcję dezinformacyjną. Do dziś zresztą fałsze te pokutują, zwłaszcza wśród bezkrytycznych odbiorców kultury popularnej. W rezultacie, po dwudziestu latach wolnej Polski obraz organizacji będącej ideową (i w dużej części personalną) kontynuatorką działalności Armii Krajowej nadal odległy jest od faktów. Materiał zawarty w książce dostarcza rzetelnej wiedzy, a jego zakres jest wręcz imponujący.

Przez więzienia i katownie Polski Ludowej przeszły tysiące członków WiN, większości złamano życiorysy, tropiono, zaszczuwano, uniemożliwiano i naukę, i pracę zgodną z talentami, z premedytacją spychano w nędzę. Wielu zamordowano „w majestacie prawa” lub skrytobójczo. Mimo tych doświadczeń, gdy nadeszła wolna Polska, skupieni w organizacji kombatanckiej WiN ci działacze, którzy przetrwali, zaoferowali swoje usługi dla kraju. Niestety, ich dobra wola została w większości zignorowana. Polska okazała niewielkie zainteresowanie głosem swoich najwierniejszych synów i ich losami. Owszem, słynna uchwała Sejmu z 14 marca 2001 roku przywracała dobre imię organizacji, ale np. sądowa rehabilitacja skazanych na śmierć działaczy`WiN wymagała każdorazowo wniosku rodzin ofiar, przeprowadzenia przesłuchań i pełnej procedury sądowej.

Książka została wydana bardzo starannie, z oryginalnym layoutem. Współwydawcą jest wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej (notabene prezes IPN, prof. Janusz Kurtyka, do śmierci był również prezesem stowarzyszenia kombatanckiego WiN. Został nim w ramach przyjętej przez działaczy koncepcji przekazywania młodszemu pokoleniu organizacyjnej spuścizny).


Okładka

Mieczysław Huchla, Żołnierze i kombatanci Zrzeszenia WiN. „Lena”/Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław 2010. 844 s., 68 s. ilustracji, indeks osób. Format B5 (23,5x16,2 cm), oprawa twarda.
Cykl „Biblioteka «Zeszytów Historycznych WiN-u»”
ISBN 978-83-930857-0-5
Cena detaliczna: 72,00 zł (wraz z kosztami wysyłki – w Polsce)

Zamówienia można składać:
tel. 603 96 46 39
e-mail: info@wydawnictwo-lena.pl

Sprzedaż prowadzi też księgarnia internetowa
Pętla czasuSłowa kluczowe: Historia, WiN, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Armia Krajowa, komunizm, antykomunizm, zbrodnia komunistyczna, Bolesław Bierut, Urząd Bezpieczeństwa, Polska, PRL, żołnierze, kombatanci,
Poradnik dla autorów                                                         Napisz maila
 

 

Wydawnictwo „Lena”

ul. Pasteura 15a-20

50-367 Wrocław

tel. 603 96 46 39

konto: Santander,
Nr 43 1090 2473 0000 0001 1316 9296

e-mail: info@wydawnictwo-lena.pl

NIP 898-103-02-80

Regon 930760975