Logo


Kardynał Bolesław Kominek (1903-1974)
Duszpasterz i polityk. Zarys biograficzny

Tomasz Serwatka


Książki


Czasopisma


Oładki


Klienci


Linki


Powrót

Książka przedstawia kilkudziesięcioletnią działalność duszpasterską, administracyjną i polityczną księdza Bolesława Kominka, męża stanu, wielkiej postaci polskiego Kościoła. Autor wnikliwie przy tym zarysowuje skomplikowane tło polityczne opisywanych wydarzeń. I właśnie to stanowi dodatkowy, niebagatelny walor książki. Warunki, w jakich przyszło działać ks. Kominkowi, były skrajnie trudne, a przecież nie tylko nie sprzeniewierzył się swojej misji jako kapłana i moralnym obowiązkom Polaka, ale wniósł niebagatelny wkład w stosunki między narodami polskim i niemieckim.


Jest zadziwiające, że poza Wrocławiem i Śląskiem jest kardynał Kominek dzisiaj postacią relatywnie słabo znaną. A jeśli już się o nim pisze i mówi, to przeważnie w kontekście słynnego Orędzia biskupów polskich do niemieckich z listopada 1965 r. Orędzia, które także dzięki niemu odegrało swoją wielką rolę w historii ówczesnej Europy i przyczyniło się oczywiście do wielkich zmian politycznych i gospodarczych, jakie dokonały się na Starym Kontynencie w ostatnich dwóch dekadach minionego stulecia. Ale kardynał Kominek to nie tylko jeden z głównych inicjatorów i autorów listu biskupów.

Był arcybiskupem nieprzeciętnego formatu intelektualnego, poliglotą o szerokich kontaktach międzynarodowych, a ponadto wytrawnym i zręcznym politykiem. Miał duży autorytet nie tylko u siebie, w archidiecezji, ale i w opinii naszej emigracji na Zachodzie (Rzym, Paryż, Londyn, Monachium). Bardzo szanowali go i cenili (choć nie wiem, czy lubili) katoliccy biskupi i arcybiskupi niemieccy tak w RFN, jak i w NRD, co w tamtych czasach polsko-niemieckiej „zimnej wojny” było ewenementem.

Historyczna rola kardynała Kominka będzie z biegiem lat coraz bardziej eksponowana przez badaczy, tak historyków i politologów, jak i teologów. Tak bowiem bywa, że znaczenie i rolę jakiegoś wybitnego człowieka dostrzega się coraz ostrzej i wyraźniej w miarę upływu czasu od jego śmierci. Poza tym w naszym współczesnym świecie bardzo brakuje prawdziwych, poważnych autorytetów… W mojej opinii rolę duszpastersko-polityczną i format intelektualny abp. Kominka śmiało porównywać możemy z historycznym znaczeniem takich postaci, jak dwaj współcześni mu kardynałowie i arcybiskupi z Warszawy i Krakowa – Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła. Pewne istotne uwarunkowania – głównie wszak zewnętrzne, a zatem obiektywne – nie pozwoliły abp. Kominkowi odegrać większej niż oni obaj roli. Żył zresztą od nich znacznie krócej, a swoją misję realizował na swój sposób, widząc szczególną rolę Kościoła w integracji ludności na Dolnym Śląsku. Poza tym sam Wrocław nie był w realiach PRL-u miastem tak bardzo eksponowanym jak stolica i owiany tradycyjnym nimbem dawnej królewskiej siedziby Kraków.

(fragment wstępu)


O autorze: dr Tomasz Serwatka urodził się 7 listopada 1967 r. w Kamiennej Górze. W czerwcu 1991 r. ukończył studia historyczno-pedagogiczne na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Czaplińskiego. Doktoryzował się w lipcu 1997 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Sulei. Pracuje jako kustosz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Jest autorem ośmiu książek, w tym Poczet władców Francji (Londyn 1996), Józef Piłsudski a Niemcy (Wrocław 1997), NSZZ Solidarność Ziemi Żarowskiej 1980-1984 (Wrocław 2000), Orzeł i lew. Tysiąc lat wspólnej historii Czechów i Polaków (Nowa Ruda 2001), Koncepcje społeczno-polityczne prymasa Polski Augusta Hlonda (1926-1948) (Poznań 2006), Kazimierz Świtalski (1886-1962). Biografia polityczna (Warszawa 2009) oraz Najkrótsza historia Europy Środkowej (Wrocław 2014). Opublikował też wiele artykułów, recenzji, przyczynków i szkiców naukowych, popularyzatorskich i publicystycznych w czasopismach, takich jak „Zbliżenia. Polska-Niemcy”, „Studia Historyczne”, „Studia Historica Slavo-Germanica”, „Przegląd Humanistyczny”, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, „Opcja na Prawo”, „Gazeta Toronto”, „Niepodległość”, „Więź”, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, „Odra”, „Przegląd Powszechny”, „Nowe Życie”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, „Mówią Wieki” oraz „Ziemia Kłodzka”.


Okładka

Tomasz Serwatka, Kardynał Bolesław Kominek (1903-1974). Duszpasterz i polityk. Zarys biograficzny. „Lena”, Wrocław 2013. 107 s., format A5 (21x14,8 cm), oprawa miękka, indeks osób.
Za zgodą Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, l.dz. 40/2013, Wrocław, 14.02.2013

ISBN 978-83-935330-8-4

Cena detaliczna: 18,00 zł (wraz z kosztami wysyłki – w Polsce)

Zamówienia można składać:
tel. 603 96 46 39
e-mail: info@wydawnictwo-lena.pl

Słowa kluczowe: Bolesław Kominek, Kościół, komunizm, XX wiek, historia, politykaPrzykładowa rozkładówkaPoradnik dla autorów                                                         Napisz maila
 

 

Wydawnictwo „Lena”

ul. Pasteura 15a-20

50-367 Wrocław

tel. 603 96 46 39

konto: Santander,
Nr 43 1090 2473 0000 0001 1316 9296

e-mail: info@wydawnictwo-lena.pl

NIP 898-103-02-80

Regon 930760975