Logo

Stanisław i Józef Mackiewiczowie
– litewscy szlachcice i polscy pisarze
Jacek Bartyzel


Książki


Czasopisma


Oładki


Klienci


Linki


Powrót

Dwaj bracia, dwaj pochodzący z Wileńszczyzny pisarze i publicyści polityczni, którzy wnieśli znakomity wkład w polski dyskurs polityzcny XX wieku, jak i literaturę. Mimo podobnych doświadczeń życiowych, obracania się w tych samych kręgach społecznych i zawodowych Stanisław i Józef Mackiewiczowie różnili się politycznie i ideowo tak zasadniczo – choć obaj byli antykomunistami – że jako dorośli zerwali ze sobą kontakty.

Biografie obu postaci, tak barwnych i wyrazistych, prezentowano wielokrotnie, dopiero jednak ta książka zestawia je i konfrontuje na kolejnych etapach życia. Autor ze swadą i z doskonałą znajomością faktów prowadzi czytelnika pośród meandrów dwudziestowiecznych wydarzeń – choć są one tu jedynie tłem dla prezentacji dróg życiowych obu braci Mackiewiczów. Przypomina też zasadnicze spory i linie podziałów ideowych polskiego życia publicznego XX w. Książka godna polecenia nie tylko dla czytelników interesujących się literaturą i najnowszą historią Polski, ale i dla wszystkich po prostu ciekawskich.

O autorze:

Jacek Bartyzel, prof. dr hab. nauk społecznych; teatrolog, historyk idei, filozof polityki, publicysta; profesor zwyczajny i kierownik Katedry Hermeneutyki Polityki na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, członek Kapituły Nagrody im. Józefa Mackiewicza; autor kilkunastu książek, w tym: Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku, „Umierać, ale powoli!” O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000, W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, Legitymizm. Historia i teraźniejszość, Don Carlos Marx. Studium przypadku rewolucyjnej transgresji tradycjonalizmu w socjalizm w hiszpańskim karlizmie, Krzyż pośrodku Księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque (1932-2012), Nic bez Boga, nic wbrew Tradycji. Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii, Prawica – Nacjonalizm – Monarchizm. Studia politologiczno-historyczne, a także kilkuset artykułów naukowych i publicystycznych; współautor i redaktor naczelny Encyklopedii Politycznej, współpracownik Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Encyklopedii Katolickiej i Encyklopedii „Białych Plam”; laureat nagród naukowych i kulturalnych, w tym Nagrody KLIO; kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski; członek honorowy Organizacji Monarchistów Polskich i kawaler Krzyża Jubileuszowego OMP.


Okładka

Jacek Bartyzel, Stanisław i Józef Mackiewiczowie – litewscy szlachcice i polscy pisarze. „Lena”, Wrocław 2016, 147 s., format A5 (21x14,8 cm), oprawa miękka,
Cykl „Biblioteka Rojalisty”
ISBN 978-83-64195-32-7
Cena detaliczna: 24,00 zł (wraz z kosztami wysyłki – w Polsce)

Zamówienia można składać:
tel. 603 96 46 39
e-mail: info@wydawnictwo-lena.pl

Słowa kluczowe: Józef Mackiewicz, Stanisław Mackiewicz, biografia, Wilno, Polska, Litwa, komunizm, antykomunizm, monarchizm, konserwatyzm, historia XX w., polityka, emigracja, literatura

Przykładowa rozkładówka

RecenzjaPoradnik dla autorów                                                         Napisz maila
 

 

Wydawnictwo „Lena”

ul. Pasteura 15a-20

50-367 Wrocław

tel. 603 96 46 39

konto: Santander,
Nr 43 1090 2473 0000 0001 1316 9296

e-mail: info@wydawnictwo-lena.pl

NIP 898-103-02-80

Regon 930760975